Partners

Samenwerking met eco-bouw verenigingen en organisaties

Strobouw Nederland heeft een gemeenschappelijk doel om duurzaam, ecologisch, biobased, organisch bouwen te promoten. We zoeken steeds meer de samenwerking tussen verenigingen, stichtingen en organisaties die ditzelfde doel hebben. 


Viba, de vereniging voor integrale en bio-logische architectuur bestaat al bijna 40 jaar en bevordert het bio-ecologische bouwen. Strobouw Nederland is begonnen als werkgroep van de Viba en heeft zich later afgesplitst tot eigen vereniging. 


Kalkhennep Nederland beoogt hetzelfde doel als Strobouw Nederland; alleen dan voor het materiaal Kalkhennep. De vereniging bestaat zo’n 5 jaar en is vooral actief in het organiseren van excursies, kennisuitwisseling en verspreiding over de relatief jonge bouwmethode. 


IFMA, de stichting Mens en Architectuur. Internationaal opererende stichting, in 1990 opgericht en heeft vooral in de jaren ’90 een bloeiperiode meegemaakt. De integrale benadering staat centraal, waarbij ecologisch bouwen een belangrijk onderdeel hiervan vormt. 

 

Internationale samenwerking

Samen met verenigingen uit andere landen zetten wij ons in voor kennisuitwisseling, onderzoek en samenwerking op internationaal niveau.

Strobouw Nederland is verbonden aan het Europees netwerk ESBA – European Straw Building Association – een associatie van 13 Europese vakverenigingen.

Op dit moment loopt het project UP STRAW. Gesteund door Interreg North West Europe werken wij samen met 6 partners uit Frankrijk, Engeland, België, Duitsland en Nederland aan een grotere bekendheid en een sterkere positie van strobouw binnen de bouwwereld.

Eerder werd in Europees samenwerkingsverband en steun van Erasmus+ / Leonardo een trainingsprogramma voor professionals opgezet: STEP Straw Bale Training for European Professionals.

Share This