Partners

Internationale samenwerking

Samen met verenigingen uit andere landen zetten wij ons in voor kennisuitwisseling, onderzoek en samenwerking op internationaal niveau.

Strobouw Nederland is verbonden aan het Europees netwerk ESBA – European Straw Building Association – een associatie van 13 Europese vakverenigingen.

Op dit moment loopt het project UP STRAW. Gesteund door Interreg North West Europe werken wij samen met 6 partners uit Frankrijk, Engeland, België, Duitsland en Nederland aan een grotere bekendheid en een sterkere positie van strobouw binnen de bouwwereld.

Eerder werd in Europees samenwerkingsverband en steun van Erasmus+ / Leonardo een trainingsprogramma voor professionals opgezet: STEP Straw Bale Training for European Professionals.

Share This