Strobouw achtergrond

workshops strobouw op 19 en 26 mei

op 19 en 26 mei worden er weer workshops strobouw georganiseerd door Strobouw Nederland.
De workshop op 19 mei is op locatie in Ooltgensplaat ZH.
De workshop op 26 mei is op De Enk in Haaren NB.
Op 19 mei zijn nog 3 plekken beschikbaar voor 26 mei kun je je nog aanmelden.
 
Workshop strobouw
 
Het is een workshop van 9.00 tot 17.00 waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Een cursus vooral gericht op mensen die het strobouwen willen leren om het zelf in de praktijk te brengen of om te weten hoe het is om met deze fijne materialen aan de slag te zijn en inspiratie om te doen. De dag vind meestal plaats op een zaterdag
 
Deze cursus geeft inzicht in de meest toegepaste Nederlandse strobouwmethodes,
de regelgevingen waar men mee te maken krijgt en je gaat daadwerkelijk aan de slag met het bouwen van balen.
Door deze manier van kennisoverdracht, en het delen van kennis en
informatie met mede-cursisten, ontstaat er een compleet beeld
over bouwen met stro.
 
De dag start met een kennismaking en uitleg over het verloop van de dag, hierna gaan we verder met een blok theorie waarna we het geleerde volop in de praktijk kunnen brengen.
 
We gaan in op de geschiedenis, voordelen, vooroordelen en veiligheid.
Er is ruime aandacht voor de basistechnieken van het bouwen met strobalen en voor het gereedschap de materialen, enz. We oefenen met het op maat maken en het plaatsen en van strobalen, en fixeren het stro in de houtconstructie. We kijken naar de opbouw van de houtconstructies en de verschillende overgangen (fundering, raam, verdieping, dak) worden besproken. We kijken hoe we de ondergrond klaar kunnen krijgen voor de vervolgfase in de bouw, denk aan leemstuc, houtbekleding, elektra enz.
 
De doelstelling van de workshop is dat iedere deelnemer inzicht
krijgt in de verschillende mogelijkheden die er bestaan om te bouwen
met strobalen (isoleren)en hier zelf een bewuste keuze in kan maken.
Door zelf te ervaren hoe het is om met stro en leem te bouwen
krijgt men ook inzicht in de eigen wensen en mogelijkheden.
Daarnaast zal iedereen zijn eigen persoonlijke ervaringen kunnen
verbinden met de ervaringen van anderen.
 
Op deze dag is er voldoende tijd om vragen te beantwoorden.
 
Prijs
De prijs van de workshop bedraagt 125 Euro pp.
Leden van Strobouw Nederland betalen 110 Euro pp.

Alle nieuwsberichten weergeven