Strobouw achtergrond

extra strobouw workshop op 15 12

Omdat de workshop van 24-11 zoveel aanmeldingen had, hebben we een extra strobouw workshop ingelast op 15-12. Wie interesse heeft kan een mail sturen naar audrey@strobouw.nl.

Workshop strobouw

Het is een workshop van 9.00 tot 17.00 waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Een cursus vooral gericht op mensen die het strobouwen willen leren om het zelf in de praktijk te brengen of om te weten hoe het is om met deze fijne materialen aan de slag te zijn en inspiratie om te doen. De dag vind meestal plaats op een zaterdag

Deze cursus geeft inzicht in de meest toegepaste Nederlandse strobouwmethodes en prefab strobouw,
de regelgevingen waar men mee te maken krijgt en je gaat daadwerkelijk aan de slag met het bouwen van balen.
Door deze manier van kennisoverdracht, en het delen van kennis en
informatie met mede-cursisten, ontstaat er een compleet beeld
over bouwen met stro.

De dag start met een kennismaking en uitleg over het verloop van de dag, hierna gaan we verder met een blok theorie waarna we het geleerde volop in de praktijk kunnen brengen.

We gaan in op de geschiedenis, voordelen, vooroordelen en veiligheid.
Er is ruime aandacht voor de basistechnieken van het bouwen met strobalen en voor het gereedschap de materialen, enz. We oefenen met het op maat maken en het plaatsen en van strobalen, en fixeren het stro in de houtconstructie. We kijken naar de opbouw van de houtconstructies en de verschillende overgangen (fundering, raam, verdieping, dak) worden besproken. We kijken hoe we de ondergrond klaar kunnen krijgen voor de vervolgfase in de bouw, denk aan leemstuc, houtbekleding, elektra enz.

De doelstelling van de workshop is dat iedere deelnemer inzicht
krijgt in de verschillende mogelijkheden die er bestaan om te bouwen
met strobalen (isoleren)en hier zelf een bewuste keuze in kan maken.
Door zelf te ervaren hoe het is om met stro en leem te bouwen
krijgt men ook inzicht in de eigen wensen en mogelijkheden.
Daarnaast zal iedereen zijn eigen persoonlijke ervaringen kunnen
verbinden met de ervaringen van anderen.

Op deze dag is er voldoende tijd om vragen te beantwoorden.

Prijs
De prijs van de workshop bedraagt 125 Euro pp.
Leden van Strobouw Nederland betalen 110 Euro pp.


Alle nieuwsberichten weergeven