Strobouw achtergrond

Stro excursie op 10 juni

Strobouw Nederland organiseert op zaterdag 10 juni een stro excursie in de regio Zuid-Oost Nederland en ik nodig u van harte uit mee te gaan.
Het is een hele dag ( van ca. 10 tot 16.30 uur) en we bezoeken verscheidene locaties. Op het programma staat o.a. een bezoek aan een theetuin in Well, het strohotel in Haps en een woning in aanbouw in Schijndel waar met rondhout en gebruikte materialen wordt gebouwd. Een bezoek bestaat doorgaans uit een bezichtiging met een toelichting van de eigenaar en of architect/bouwer. Daarnaast bezoeken we een niet stro woning waar zelfredzaamheid een manier van leven is geworden. De volgorde van de te bezoeken locaties, het precieze programma en de tijdsplanning worden nog nader vastgesteld. De kosten van deze excursie zijn 20 Euro pp. en 10 Euro pp. voor leden.

Wilt u aan deze excursie deelnemen, meld u dan aan door een e-mail te sturen voor 6 juni aan bert@strobouw.nl en vermeld de volgende gegevens: uw naam, het aantal leden en niet leden en de term 'stro excursie 10 juni'. Uw aanmelding wordt per email bevestigd.
Deelname aan de excursie is compleet als ook de betaling voor 8 juni is gedaan. Op 8 juni wordt u dan, op het zelfde e-mail adres van aanmelding, alle details als programma, tijdsplanning en adressen toegestuurd.

Deelname is per eigen vervoer en voor eigen risico. Carpoolen met andere deelnemers is soms mogelijk. Wanneer gewenst dan graag uw vraag of aanbod met uw contactgegevens meesturen. Wanneer er een mogelijke match is wordt u daarover apart geinformeerd.

Heeft u een vraag over deze excursie dan kunt u mij die per e-mail toesturen.
Samen maken we er een mooie en leerzame dag van. Ik zie u graag op 10 juni.

Met vriendleijke groet,

Bert Tigchelaar
Strobouw Nederland


Alle nieuwsberichten weergeven