Strobouw achtergrond

CPO cursus start 20 september

Workshop particulier opdrachtgeverschap

Waarom?

In eigen regie vorm geven aan jouw eigen woonwensen in plaats van ‘van de plank kopen van een projectontwikkelaar’ komt steeds vaker voor. Als -toekomstige- eigenaar kun je vormgeven aan je eigen droomplek. En dingen die jij belangrijk vindt -als bijvoorbeeld energiezuinigheid en levensloopbestendigheid- inbrengen.
Bouwen kent nogal wat haken en ogen: wet- en regelgeving, materiaalgebruik, kwaliteitsborging, garanties en prijsvorming/contracteren. Gesprekspartners (makelaar, notaris, architect, aannemer, installateur) bieden deskundigheid op hun deelgebied (grondaankoop, ontwerp, bouw, installatie).
Als opdrachtgever gesprekspartner kunnen zijn, adviezen op waarde te kunnen schatten, de redelijkheid van contracten  te kunnen beoordelen en te kunnen borgen dat je de kwaliteit krijgt die je wenst en waarvoor je betaalt, vraagt kennis en kunde.
De cursus particulier opdrachtgeverschap legt de basis voor ‘gelijkwaardig gesprekspartner zijn’. En vergroot daarmee de kans op een succesvolle en leuke bouwervaring.
Een goede investering in de voorbereiding van je eigen (stro)huis!

Voor wie?

De cursus is gericht om mensen die, individueel of gezamenlijk, nadenken over of van plan zijn:
- zelf een (stro)huis te gaan bouwen;
- als opdrachtgever een huis te laten bouwen;
- met anderen een (woon)gebouw/woonwijk willen ontwikkelen;
- zich te verdiepen in wat er komt kijken bij het ontwikkelen/realiseren van een gebouw/wijk.

Over de cursus

De cursus bestaat uit zes avonden op een locatie centraal in Nederland:
- vier avonden over opdrachtgeverschap in een bouwproject;
- twee avonden over duurzaam bouwen met natuurlijke materialen en de wat daarmee samenhangt.

Per avond wordt een inleiding verzorgd door een praktijk-/ervaringsdeskundige. Daarnaast zal, in de vorm van een informatiemarkt/presentatie en ‘oefeningen’, kennis/informatie beschikbaar worden gemaakt. In de periode tussen de avonden wordt gewerkt aan praktijkopdrachten, die zoveel mogelijk een relatie hebben met een eigen bouwwens/ een eventueel te bouwen huis/gebouw.

In de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

1:  Van droom tot idee/plan: wat allemaal kan… en wat mag ?!
- droom
- budget
- kavel: wat kan/mag daar worden gebouwd?
- ontwerpen of ‘van de plank’ (en tussenvormen)
- de spelers en hun rol: opdrachtgever, architect, constructeur, aannemer, installatie-deskundige en gemeente/(private)kwaliteitsborger

2:  Gezond en veilig: proces en procedures
- de minimumnorm: het Bouwbesluit 2012
- stevig (constructief) en (brand)veilig gebouwd
- een goed/gezond binnenklimaat
- een betaalbare energierekening
- onderhoud
- de aanvraag omgevingsvergunning

3: Van plan tot bouw : contractering en financiering
-de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever
- wat kost -het bouwen van- een huis?
- wat beïnvloedt de kostprijs?
- hoe kun je (samen)werken of meewerken met een aannemer/bouwer
- hoe komt een prijs tot stand?
- onderhandelen ?!
- afspraken vastleggen en borgen
- garantie
- verzekering

4: Bouwen: kwaliteitsborging

 klassieke modellen:
- gemeentelijk bouwtoezicht
- de architect als bouwheer
- bestek-opdracht-oplevering
- (bouw)garantieverzekeringen

de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen:
- de private kwaliteitsborger
- het borgingsinstrument
- aansprakelijkheid aannemer
- van steekproef naar 100%
- effectief inzetten van/samenwerken met de private kwaliteitsborger
- de rol van de gemeente

anders werken:
- bouwteam: doorlopende samenwerking opdrachtgever, architect, constructeur, bouwer(s), installatiedeskundigen en private kwaliteitsborger.

5: Duurzaamheid
duurzaamheidsdimensies en -oplossingen:
- energie: isolatie, gebruik en zonder toepassing fossiele brandstoffen
- binnenklimaat, comfort & installaties
- levensloopbestendig
- materialen gifvrij
- ecologische footprint
- materialen herbruikbaar (cradle-to-cradle)
- water: (her)gebruik en voorkomen/managen van overlast
- schone lucht

De praktijk
- bezoek aan een duurzame woning
- afronding

Deelnemen?

De cursus particulier opdrachtgeverschap heeft een looptijd van 12 weken: iedere twee weken een avond, waarna je als deelnemer werkt aan een concrete opdracht op basis van de voorgaande bijeenkomst. We kiezen voor deze aanpak om de inhoud van de cursus zoveel mogelijk toepasbaar te maken voor ieders persoonlijke situatie. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de stichting Envire (www.envire.nl).

Inschrijven:

De cursus kost 475 Euro voor niet leden en 375 Euro voor leden. Aanmelden kan door het sturen van een email naar audrey@strobouw.nl.
De cursus gaat door bij een minimum aantal van 8 deelnemers.
De cursus wordt gegeven in Vleuten.


Alle nieuwsberichten weergeven