Strobouw achtergrond

Velp (Beekhuizen)

Opdachtgevers:  WBVG Arnhem & 
                            De Woonplats Enschede
 Architect:            Architectuuratelier Jos Bannink
                            www.josbannink.nl
Stro Leembouw:  Capiau Leembouw
                            leembouwcapiau@gmail.com
Aannemer:          Vastbouw vestiging Arnhem
Bewoners:           Broedplaats Beekhuizen
                            www.broedplaats-beekhuizen.nl
Ontwerp:             prijsvraag 2006, start bouw 2014,
                            gereed medio 2015

In 1988 werd het Zwembad Beekhuizen, gelegen in Velp Noord tegen de bossen van de Veluwezoom, gesloten. Afgezien van een korte periode als paardenwei werd het terrein verwaarloosd.

Na een aantal jaren volledige verlatenheid, is de bebouwing in 2000 gekraakt. De kraker-bewoners maken een Broedplaats voor ringslangen en andere bewoners in deze natuurlijke omgeving.

In 2006 organiseerde de gemeente Rheden een prijsvraag voor een nieuwe invulling van het terrein van het voormalige zwembad Beekhuizen.  Belangrijke voorwaarde is dat de kwaliteit voorop staat.

In samenwerking tussen de kraker-bewoners, de WBVG en architect Jos Bannink wordt een plan gemaakt en de kaders aangegeven: - de nieuwe functie van Zwembad Beekhuizen wordt wonen; - de voormalige zwembadbebouwing wordt zoveel mogelijk in oude luister hersteld en er worden 6 huurwoningen gemaakt; - een uitzichttoren om het terrein van bovenaf te aanschouwen; - op de plek van de beheerderswoningen mag een villa gebouwd worden op een vrije kavel; - het deel van het zwembadcomplex waar geen bebouwing staat, wordt gehandhaafd in de huidige natuurlijke toestand.

De gemeente Rheden geeft haar instemming aan de plannen voor Broedplaats Beekhuizen.
De plannen mogen verder uitgewerkt worden.
De crises slaat toe, de prijzen veranderen, bewoners vertrekken, plannen wijzigen, een aannemer wordt gevonden, er wordt onderhandeld en dan kan eindelijk overgegaan worden tot de realisatie van het herziene plan.

Broedplaats Beekhuizen is een voormalig zwembadcomplex waar ecologische woningbouw wordt gerealiseerd naast bijzonder natuurbeheer.
Op het voormalige zwembadterrein in Velp worden zes woningen gerealiseerd, een educatief centrum en een uitkijktoren.
Een groot deel van het terrein is vrij toegankelijk voor publiek. Met inachtneming van de cultuurhistorische waarde wordt vanaf najaar 2014 het gehele complex ecologisch verbouwd, wat onder meer inhoudt dat panden energieneutraal worden opgeleverd en er wordt gewerkt met hernieuwbaar materiaal zoals stro en leem.