Strobouw achtergrond

Engeland

Modcell - Media Center

In Engeland kennen we 2 bouwmethodes die naast elkaar bestaan. De ene methode, en verreweg de meest toegepaste, is de load-bearing bouwwijze van Amazonails.
De andere methode gaat uit van Prefabricage, waarbij Modcell het bekendste is.