Strobouw achtergrond

Eindhoven Columbuswoning

De Columbuswoning is een moderne woning die gebouwd is met hout, stro en leem. Prehistorische bouwmaterialen in een modern jasje. Met prefab stropanelen worden zeer goed geïsoleerde en vooral erg comfortabele woningen gerealiseerd met een gezond binnenklimaat. Stro en hout zijn materialen die tijdens de groei CO2 opslaan. CO2-opslag in plaats van uitstoot!

Columbuswoning eerste woning zonder CO2-uitstoot.

Strotec BV uit Eindhoven realiseert woningen die geheel zonder CO2-uitstoot gebouwd en bewoond worden!

De beperking van CO2-uitstoot, ook in de woningbouw, is een steeds belangrijker thema. Zeker sinds het klimaatakkoord van Parijs, waarin een CO2-reductie van 80% is afgesproken.
De focus ligt daarbij vooral op het terugdringen van het energiegebruik uit fossiele brandstoffen tijdens bewoning en niet op de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de productie van de woning.

Strotec BV uit Eindhoven is er nu in geslaagd een woning te ontwikkelen die geen energierekening kent, maar óók bij de bouw een CO2 nul waarde haalt. De Columbuswoning levert zo ten opzichte van een regulier gebouwde woning een CO2-reductie op van 230 ton per woning! Dit is meer dan de CO2-uitstoot van een moderne auto die 50 keer rond de aarde rijdt.

De Columbuswoning is een moderne woning die gebouwd is met hout, stro en leem. Prehistorische bouwmaterialen in een modern jasje. Met prefab stropanelen worden zeer goed geïsoleerde en vooral erg comfortabele woningen gerealiseerd met een gezond binnenklimaat.

Stro en hout zijn materialen die tijdens de groei CO2 opslaan. CO2-opslag in plaats van uitstoot! 
  

Voor meer informatie:

Bel met

Eric Verheijen (06 51512442) of

Jan Walrecht (06 28488963)

Of kijk op www.strotec.nl

 

Woningen kunnen nu geheel zonder CO2-uitstoot bewoond én gebouwd worden.