Strobouw achtergrond

Leonardo Partnerschap deelname door Strobouw Nederland  (jan. 2015) :  een korte inleiding

De afgelopen 4 jaren heeft SBN deelgenomen aan een internationaal partnerschap om kennis uit te wisselen over et bouwen met stro om hiemee een training op het gebied van strobouw op te kunnen zetten.  Het resultaat hiervan is een structuur met leerdoelen en heel veel materiaal dat als basis kan dienen om een training mee te maken.

Uit de alv van 2014: 
                “  . . . . het partnerschap staat voor een internationaal herkenbare structuur voor strobouw opleiding. 
                Maar willen we er wat mee doen, dan zullen we vanuit Nederland nog veel in moeten vullen. 
                Er is een gedeeltelijke curriculum, maar er ontbreekt ook nog veel. 
                En er is nog veel content nodig om tot een uiteindelijk training programma te komen. 
                Zeker als de les gegeven gaat worden door docenten met minimale strobouw kennis / ervaring. . . . .”

Het partnerschap heeft als resultaat:
-Training structuur in 10 hoofdonderwerpen gericht op nivo 4 (MBO) voor ongeveer 6 weken / 200 uur les
-Format voor de training:  hoofdstukken - paragrafen – informatie bladen – tekst bladen- enz
-Er is een curriculum met leerdoelen (voor 80% compleet ) en een studiepunten verdeling
-Er is veel gedeelde informatie (foto, film, presentatie, enz)  per onderwerp gesorteerd (nog niet alles dekkend)
-Er is uitgewisselde informatie / ervaringen (deels via verslagen deels via ervaring bij de deelnemers beschikbaar)


Mogelijkheden voor vervolg acties na afronding partnerschap eind 2015:
- ontbrekende en nog niet complete delen kunnen aangevuld worden
- van de structuur en de content  kunnen veel delen vertaald worden in het Nederlands
- de gemaakte structuur is bruikbaar  om kennis, presentaties, lesstof, foto, film, enz, uit te wisselen binnen Europa
- de gedeelde kennis kan ook weer doorgeven worden zonder specifiek training programma
- een lesprogramma kan gemaakt worden voor het geheel of voor een deel van het bedachte programma:
                -op basis van individueel initiatief
                -in afstemming met school / instelling waar les gegeven kan worden
                -om als lesprogramma aan docenten onderwezen te worden (teach the teacher)
                -als een SBN opleiding  (met of zonder certificering)
                -als een eigen opleiding / cursus
                -eventueel afgestemd met andere partners met overeenkomst over acceptatie studiepunten
-en het lesprogramma is af te sluiten met een toets of examen en/of certificering  en/of extern-examen
 

Mogelijkheden om hier de komende jaar(en) invulling aan te geven:
-vanuit  SBN of individueel tijd vrij maken om lesprogramma op te stellen (lesstof samenstellen om de leerdoelen te kunnen behalen,  materiaal vertalen naar het Nederlands, tekstueel, didactisch, grafisch uitwerken enz.
-lesstof resultaten beschikbaar maken via drukwerk of middels CD/DVD of via Moodle.
-content beschikbaar stellen aan derden (professionele lesstof schrijvers) om hiermee lesstof te maken  (dan wordt kennis wel ontsloten maar is lessof mogelijk het eigendom geworden van degene die dit gemaakt)
-al of niet samen met andere partners subsidie aanvragen om lesstof te gaan schrijven (misschien onder “transfer of innovation” . . .?)

Belangrijk:
Als je na het lezen van dit alles nog meer wil weten of iets wil ondernemen of zaken niet begrijpt:   blijf daar dan niet meer rond lopen maar vraag het dan aan een van de deelnemers:  Sissy Verspeek, Piotr Bronicki, Florian van Roekel, Bert Tigchelaar of Wouter Klijn.